Larvegruppen

1-3-årige, familiegruppe

 3749A252-1135-4F82-B48A-5683FE9E0CF4

Larvegruppen

 Aktiviteterne tilpasses til det aktuelle projekt.

   Vores ugeplan tager udgngspunkt i den nye styrkede læreplan

Mandag

Krop, sanser og bevægelse

 

RUM: Vi bevæger os i vores bevægesesrum, sansehjørnet, uderummet eller i nærområdet.

HVAD: Vi giver børnene rig mulighed for at stimulere alle sanser. Der er tilpas udfordring i aktiviteterne.

De tilpas udfordringer gør at børnene får succesoplevelser og motivation til at bevæge sig mere og afprøve nye bevægelsesmønstre.

Alt efter børnenes behov planlægger vi forløb med:

Forskellige gynger, rullebrætter eller drejeskiver, kolbøtter og andet. (vestibulærsansen stimuleres)

Eller balancebroer, gå på streg, gå med ærtepose på hovedetog andet. ( balanceevnen)

Vi bruger forhindringsbaner til at styrke muskelledsanserne.

Vi leger bevægelseslege, for at styrke det sociale sampil i gruppen og for at øge den sproglige bevidsthed og sprogfærdigheder.

Målet er: Bevægelsesglæde

 

Tirsdag

Kommunikation og sprog/ Kultur,æstetik og fællesskab

 

RUM:Køkken og spisestue og badeværelse

Vi laver dialogisk læsning efter middagen.

Om tirsdagen har vi også øget fokus på vores projektarbejde. Det kan være årsemnet eller årstidsbestemte aktiviteter. Produkterne kommer tit til at hænge på badeværelset. Her er vi rgtig meget og der opstår dialoger omkring dem.

Vi holder samlinger, hvor børnene inddrages og har masser af tid til at kommunikere omkring emnerne.

 

Onsdag

 Social udvikling, leg og fordybelse.

RUM: Gangareal

Vi bruger meget tid på at lege.

Der er rig mulighed for at fordybe sig.

Børnene iagttager hinanden forhandler, kommunikerer og udvikler sociale færdigheder.

 

Torsdag

Alsidig personlig udviking

RUM: Garderoben

Vi bruger meget tid på at tage tøj af og på i garderoben. Selvhjulpenhed er i fokus.

 

Fredag

Natur, udliv og science

RUM: Uderummet

Vi er udenfor i al sags vejr, holder samling udenfor, spiser frugt og grønt og middag udenfor også ude i vores skur.

Vi eksperimenterer, forsker og oplever naturen.

Vi føger årstiderne

Vi går på tur i nærområdet